Jedná se o kácení, kdy se strom nedá pokácet v celku. Kácí se po částech. Odřežou se větve, které volně padají pod strom, kde se nic nenachází. Nebo se spouštějí na lanech, když by jejich pádem hrozilo poškození okolních objektů či jiných škod na majetku. Dále se kmen kácí v celku, popřípadě na části, které volně padají pod kmen. V případě, kde se nedá použít volné shazování, se i kmen kácí po malých špalcích, které se chytají do lan.