Kácení provádíme ze země a to zejména stromů dutých a vyhnilých, suchých, dvojáků, polomů, v blízkosti telefonního či jiného nadzemního vedení, kde se nejedná o rizikové kácení.

Provádíme prořezávky, probírky, těžby, vyřezávání náletových dřevin na pozemcích.