Rozlišujeme různé druhy řezů: 1. řezy zakládací:
 • řez zapěstování koruny
 • řez srovnávací
 • řez výchovný
2. řezy udržovací:
 • řez zdravotní (ve vegetačním období)
 • řez bezpečnostní (kdykoli během roku)
 • skupina redukčních řezů lokálních – směrem k překážce (kdykoli během roku)
 • z důvodu stability
 • úprava průjezdného a průchozího profilu
3. řezy stabilizační:
 • redukce obvodová (silné redukce při vegetačním klidu, nebo pokud hrozí nebezpečí z prodlení kdykoli)
 • stabilizace sekundární koruny
 • řez sesazovací (vegetační klid)
4. řezy tvarovací:
 • řez na hlavu (těsně před rašením listů)
 • řez na čípek
 • řez živých plotů a stěn

Zatírání ran – rány se po realizaci zpravidla nezatírají. Zatírání ran po řezu má význam například v případech, kdy je třeba zamezit nadměrnému výparu z povrchu ran, popřípadě z důvodů estetických. Pokud dochází k zatírání ran, pak použité prostředky musí být zapsané jako „pomocný prostředek na ochranu rostlin“ ve smyslu §54 odst. 1 zák. č. 326/2004 Sb. do úředního registru (vyhláška č.329/2004). Rány po odstranění suchých větví se nezatírají v žádném případě. Provádění řezu u druhů s intenzivním jarním mízotokem v předjarním období je možné. Příčinná souvislost s vážným poškozením dřeviny nebyla prokázána. Silný výron mízy z ran není chápán jako technologická chyba.